Ehitusalase dokumentatsiooni koostamine

Ehitusalase dokumentatsiooni koostamine all võib mõista idee teostamist reaalsuses. Teie plaan viiakse ellu konreetse ehituse näol.

Dokumentide põhjalik ja korektne koostamine on äärmiselt vajalik, et ehitust saaks alustada planeeritud ajal ning pidada tähtaegadest, et ehitusplatsil oleks tagatud ohutusnõuded ning veel paljuks muuks, mis peab ehitusobjektil tõrgetata toimkima ja töötama.

Meie firma aitab Teil vastu võtta õiged otsuseid, koostada projekti järgides regulatiivseid ja õiguslikke nõideid ning lahendada asjaajamise käigus esilekerkivad küsimusi.

Vastav dokumentatsioon koostatakse maia projekteerijate poolt arvestades teie huvisid, tehnilisi nõudeid, jälgides keskkonnakaitse seadusi, arvestades meie kliimatingimusi.