Ehitusalase dokumentatsiooni ekspertiis

Olemasoleva ehitusalase dokumentatsiooni ekspertiis teostatakse enne ehituse algust, laiendamist, rekonstrueerimist, tehnilist täiustamist ja ehituse konserveerimist.

Projektdokumentatsiooni ekspertiis teostatakse peale projekti muutmist või laendamist. Projekti dokumentatsiooni ekspertiis võib teha, kas projekti jaoks tervikuna või eraldi osade jaoks.